Примењена музика Зорана Ерића за Михизову драму Бановић Страхиња у режији Никите Миливојевића

  • Monika Novaković Музиколошки институт САНУ, Београд; Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду
Кључне речи: Борислав Михајловић Михиз, Зоран Ерић, Никита Миливојевић, Бановић Страхиња, представа, позориште, музика за позориште

Сажетак

У овом раду је представљена музика савременог српског композитора Зорана Ерића за представу Бановић Страхиња у режији Никите Миливојевића. Представа је производ јединственог тумачења народног мита и епске песме о јунаку Бановић Страхињи, најпре из визуре Борислава Михајловића Михиза, а затим и редитеља Миливојевића. Најпре ће бити речи о Михизовој драми, потом и Миливојевићевој режији представе у којој музика Зорана Ерића има значајну улогу. Биће представљене и анализиране оригиналне и архивске нумере које указују на функционалност и однос музике и драмског текста, као и амбијента који треба да буде успостављен за ово савремено тумачење легенде.

Референце

Autoportret - Nikita Milivojević. RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal. (4:16), ac. 20.8.2017 at 16:50PM

Bajčeta, Vladan, "Banović Strahinja Borislava Mihajlovića Mihiza - drama hotimice pogrešnog naslova", Letopis Matice srpske, Knjiga 500, sveska 3, septembar, Matica srpska, Novi Sad, 2017, 276-300.

Bajčeta, Vladan, Književno djelo Borislava Mihajlovića Mihiza, doktorska disertacija, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2015.

Erić, Zoran. Biografija. Univerzitet umetnosti u Beogradu, ac. 21.8.2017 at 17:22PM

Erić, Zoran i Monika Novaković, intervju, 6.7.2017.

Erić, Zoran i Monika Novaković, intervju, 12.5.2017.

Erić, Zoran i Monika Novaković, intervju, 25.4.2017.

Erić, Zoran. Six Scenes - Comments for Three Violins and Strings. partitura, Beograd, 2001-2003, privatna arhiva kompozitora.

Hotić, Enea. Univerzalna vrijednost junaštva Banović Strahinje (drugi dio), Epski junak kao motiv za nastanak drame. Suština poetike, književni časopis, 13, II, januar 2015, ac. 19.8.2017 at 21:49PM

Hotić, Enea. Univerzalna vrijednost junaštva Banović Strahinje (treći dio), Likovi u Mihizovoj drami Banović Strahinja, Suština poetike, književni časopis, 14, II, februar 2015, ac. 20.8.2017 at 17:29PM

Jovanović, Željko. San letnje noći kao surovo buđenje, Naša borba - nezavisni politički dnevnik, 8. jun 1997, ac. 19.8.2017 at 21:11PM

Marjanović, Petar. Tekst drame i tekst predstave, u: Zapisi teatrologa; izabrani i novi tekstovi, Novi Sad: Sterijino pozorje, 2006, 204-223.

Matović, Svetlana. Scenska muzika kao dramski element u strukturi predstave (kroz primere stvaralaštva Zorana Erića), magistarski rad, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, april, 2008.

Medenica, Radosav. Banović Strahinja u krugu varijanata i tema o neveri žene u narodnoj epici, Naučno delo, Beograd, 1965.

Mihiz, Borislav Mihajlović. Izdajice (drame), Banović Strahinja, Beograd: BIGZ, 1986, 13-119.

Milošević, Mata. Moja režija, Novi Sad: Biblioteka Sterijinog pozorja, 1982.

Metamuzika: Zoran Erić - Cartoon. RTS Zabavni program - Zvanični kanal. 1:28, ac. 20.8.2017 at 12:01PM

Novaković, Monika. Ceo svet (muzike) je pozornica - Remedijalizacija muzike za pozorište Zorana Erića. master rad, rukopis. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2017.

Nikolin, Ivana. "Banović Strahinja" u produkciji Budva Grad teatar, ac. 20.8.2017 at 15:13PM

Novaković, Monika. "Moja je priča mala u toj vašoj velikoj priči... Muzika za predstavu Banović Strahinja Zorana Erića". Serbian Composers.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. Pesma o izuzetnom junaku i drama o ženi s tajnom - Banović Strahinja starca Milije i drama Borislava Mihajlovića Mihiza u: Nenad Ljubinković i Snežana Samardžija (ured.), Srpsko usmeno stvaralaštvo, knjiga 3, zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2008, 191-229.

Popović, Bojana. Život i delo Borislava Mihajlovića Mihiza. doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. 2015, ac. 19.8.2017 at 22:09PM

Popović, Radovan. Mihiz: odgonetanje jednog života, Službeni glasnik, Beograd, 2011.

Radunović, Veselin. 42. Sterijino pozorje 1997 - nagrađena predstava, ac.20.8.2017 at 14:52PM

Sabo, Dušan. Jezik pozorišne režije - metoda paradoksalnih scenskih radnji, Novi Sad: Prometej, 2009.

Snimak predstave Banović Strahinja, 08:19, Budva: Budva Grad teatar.

Stojanović, Milena. Žanrovski hibridizam u dramama Borislava Mihajlovića Mihiza, ac. 19.8.2017 at 21:21PM, 169-185.

Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања