Cosmopolitan projects of Dimitrije Mitrinović from the 1930s and the dilemmas of interpretation

  • Slobodan G. Markovich Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Кључне речи: Димитрије Митриновић, Њу Британ, Ерик Гуткинд, друштвени клуб, гностицизам, Фондација Нова Атлантида, Предраг Палавестра

Сажетак

Узастопни пројекти Димитрија Митриновића из 1920-их и 1930-их никада нису еволуирали у стварне политичке или друштвене покрете, мада су неки од њих имали потенцијал за нешто такво. Изгледа да је Митриновић више волео неку врсту друштвеног клуба, с извесним мистичким елементима и оданим следбеницима, у односу на слабо повезане чланове политичког или друштвеног покрета. Два правца његовог деловања, које је првобитно развио током 1920-их, наставила су се и током 1930-их. Циљ првог била је реформа друштва, а другог хришћански мистицизам који је у многоме био заснован на гностицизму. Часопис Њу Британ је пример првог правца, мада је имао и елементе другог. Преписка Митриновића с Ериком Гуткиндом из овог периода (1927–1932) још једном открива мистичког Митриновића. Његови укупни напори резимирани су у пројекту гностичког хришћанског клуба који се повремено развијао до нивоа покрета. Поједине дилеме у погледу тумачења остају и даље нерешене јер је Фондација Нова Атлантида, током више десетлећа, чувала његову архиву и преписку и истрајавала на сопственој верзији Митриновићевог учења. Први који је довео у питање њихове погледе био је Предраг Палавестра.

Референце

Sources

UB - SC, NAF, University of Bradford, Special Collections, New Atlantis Foundation

UL SM - RBD (University Library "Svetozar Marković" in Belgrade, Rare Books Department), folder Mitrinović

Literature

Burgham, Emma. The New Atlantis Foundation Dimitrije Mitrinović Archive: Catalogue. University of Bradford, 2015.

"Critique of the last chapter of Dr. Predrag Palavestra's book Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića by the Trustees of the New Antlantis Foundation" [typed text], The New Atlantis Foundation, 1980.

Davies, D. R. In Search of Myself, London: Geoffrey Bles, 1961.

Dedijer, Vladimir. The Road to Sarajevo, MacGibbon and Kee, 1967.

Graham, Stephen. Part of the Wonderful Scene. An Autobiography, Collins, 1964.

Gutkind, Eric. The Body of God. First Steps Toward an Anti-Theology. The Collected Papers of Eric Gutkind. Horizon Press, 1969.

LeRoy Finch, Henry. "Introduction", in Eric Gutkind, The Body of God. First Steps Toward an Anti-Theology. The Collected Papers of Eric Gutkind. Horizon Press, 1969, pp. 7-20.

Macdermot, Violet. The fall of Sophia: A Gnostic text on the redemption of universal consciousness, Lindisfarne Books, 2001.

Mairet, Philip. A. R. Orage. A Memoir, University Books, 1966 [1st ed. 1936].

Mairet, Philip. "Reintroduction", in Idem, A. R. Orage. A Memoir, University Books, 1966, pp. v-xxx.

Milutinović, Zoran. Getting over Europe. The Construction of Europe in Serbian Culture, Rodopi, 2011. Crossreff

Pagels, Elaine. The Gnostic Gospels, Penguin, 1986.

Palavestra, Predrag/Palavestra, Predrag. Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića [Dogma and Utopia of Dimitrije Mitrinović]. Zavod za udžbenike, 2nd enl. ed., 2003 [1st ed. 1977].

Palavestra, Predrag/Palavestra, Predrag. Nekropolje [Necropolis], book 1, Dosije and Zavod za udžbenike, 2012.

Palmer Hall, Manly. The Secret Teachings of All Ages. An Encyclopaedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy, San Francisco, 1928.

Petrović, Nenad V./Petrović, Nenad V. "Dimitrije Mitrinović", in Idem, Ogledi o smislu i zabludama [Idem, "Dimitrije Mitrinović", in Essays on Sense and Minconceptions], Association of Writers of Serbia, 2001, pp. 73-106.

Principles and Aims. New Atlantis Foundation, The New Atlantis Foundation, 1981.

Radulović, Nemanja. "The Sexual-Mystical Sophianism of Dimitrije Mitrinović", La Rosa di Paracelso, No. 1 (2017), pp. 87-99.

Rigby, Andrew. Initiation and Initiative. An Exploration of the Life and Ideas of Dimitrije Mitrinović, East European Monographs, 1984.

Rigby, Andrew. "Training for Cosmopolitan Citizenship in the 1930s: The Project of Dimitrije Mitrinovic", Peace and Change, vol. 24, no. 3, July 1999, pp. 379-399. Crossreff

Rigby, Andrew. Dimitrije Mitrinović. A Biography, William Sessions Ltd., 2006.

Rutherford, H. C. "Erich Gutkind as Prophet of the New Age", The New Atlantis Foundation, 1975.

Rutherford, H. C. "General Introduction", in Idem (ed.), Certainly, Future. Selected writings of Dimitrije Mitrinović, Boulder, 1987, pp. 1-16.

Rycroft, Charles. Dictionary of Psychoanalysis, Penguin Books, 1972.

Schmidt, Carl. Pistis Sophia, tr. and notes by Violet Macdermot, Nag Hammadi Studies, Vol. 9, E J Brill, 1978a.

Schmidt (ed.), Carl. The books of the Jeu and the untitled text in the Bruce codex, tr. and notes by Violet Macdemot, Nag Hammadi Studies, Vol. 13; The Coptic Gnostic library, Brill, 1978b.

Shillan, David. "Biotechnics: the practice of synthesis in the work of Patrick Geddes", sixteenth foundation lecture, The New Atlantis Foundation, 1972.

Watts, Alan. In My Own Way. An autobiography 1915-1965, Pantheon Books, 1972.

Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Књижевна грађа