Сећање Драгољуба С. Илића на Јована Дучића

  • Larisa Malić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: мемоарска грађа, књижевна историја, дипломатија, поезија

Сажетак

У раду се доноси сећање на Јована Дучића на основу сачуваних мемоара српског и југословенског политичара, дипломате, публицисте и адвоката Драгољуба С. Илића. Мемоари су похрањени у Архиву Србије и представљају упечатљив извор за културолошка сагледавања живота и рада многих протагониста српске књижевне сцене са почетка XX века.

Референце

IZVORI

Arhiv Srbije (AS). Lični fond Dragoljuba S. Ilića (DI)

LITERATURA

Sećanja Dragoljuba S. Ilića. prir. Aleksandar V. Savić i Miroljub Jovanović. Narodna biblioteka Užice, 2013.

Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Књижевна грађа