Представе о женама у књижевности и култури колонијалне Америке

  • Ana Kocić Stanković Филозофски факултет Универзитет у Нишу
Кључне речи: Америчка књижевност, колонијална Америка, стереотип, студије рода, Други, представљање/репрезентација, постколонијалне студије

Сажетак

Рад се бави начинима представљања жена у књижевности и култури колонијалне Америке утемељеним у владајућим односима моћи. Од књижевности и уметности истраживања и освајања, преко књижевно-научних и уметничких врста насталих у колонијалној Северној Америци, анализирају се примери различитих пракси представљања жена и њихове метафоричке импликације. Посебна пажња поклања се функцији и оригиналној намени одређених текстова, било да је у питању пропаганда или потврђивање доминантног верског и политичког наратива. Заступа се теза да су управо односи моћи и културно-историјски контекст обликовали обрасце представљања жена, најчешће с нагласком на њихову наводну пасивност, беспомоћност, али и ласцивност и превртљивост, као и недостатак интелектуалне и моралне снаге. Докази за овакву тврдњу илуструју се примерима из књижевности и културе колонијалне Америке у којима се кроз родне метафоре жене повезују с ’новооткривеним’ континентом кроз троп о плодној девици, или с унапред одређеним родним улогама крхке даме или домаћице, али и носиоцима одговорности за морално стање колоније кроз разне стереотипе о прописаном (не)пожељном понашању.

Референце

Baym, Nina (ed.). The Norton Anthology of American Literature: Beginnings to 1820. New York: W. W. Norton & Company, 2012.

Bradley, Harriet. "Changing Social Structures: Class and Gender". Formations of Modernity. Stuart Hall and Bram Gieben, (eds). Cambridge: Polity, 1992. 177-228.

Bradstreet, Ann. In Honour of that High and Mighty Princess, Queen Elizabeth. 1650 [June 2018]

Bradstreet, Ann. The Prologue. 1650. [June 2018]

De Riencourt, Amaury. Woman And Power In History. Great Britain: Honeyglen Publishing, 1983.

Eagleton, Terry. Literary Theory. Malden, MA, USA: Blackwell Publishing, 1996. [1983].

Fetterley, Judith. "On the Politics of Literature". Literary Theory: An Anthology. 2nd Ed. Julie Rivkin and Michael Ryan, (eds.). Malden, Mass.: Blackwell, 1998. 561-9.

Fischer, Kirsten. "The Imperial Gaze: Native American, African American, and Colonial Women in European Eyes". A companion to American women's history. Nancy Hewitt, (Ed). Malden, MA, USA: Blackwell Publishing, 2005. 3-19.

Guild, Elizabeth. "Women as auctores in early modern Europe". The Cambridge History of Literary Criticism, Volume III, The Renaissance. Christa Knellwolf and Christopher Norris, (eds.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008. 426-32. Crossreff

Juster, Susan. "Sinners and Saints: Women and Religion in Colonial America". A companion to American women's history. Nancy A. Hewitt (ed.). Malden, MA, USA: Blackwell Publishing, 2005. 66-80. Crossreff

Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge, 1998.

Mather, Cotton Ornaments for the Daughters of Zion, 1692 [June 2016]

McClintock, Ann. Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial contest. New York: Routledge, 1995.

Miller, Perry. The Puritans: A Sourcebook of Their Writings. New York, USA: Harper Torchbooks, 1963.

Raleigh, Walter. The Discovery of Guiana, 1596

e-book, 2013. [June, 2016]

Saari, Peggy. Colonial America: almanac. Vols. I&II. USA: U•X•L, an imprint of The Gale Group, 2000.

Schramm, Karen. "Promotion Literature". The Oxford Handbook of Early American Literature. Kevin Hayes (Ed). Oxford, UK: OUP, 2008. 69-92. Crossreff

Shohat, Ella. "Imaging Terra Incognita: The Disciplinary Gaze of Empire". Public Culture 3. 2, Spring (1991): 41-70. Crossreff

Shields Jr., Thomson E. "The Genres of Exploration and Conquest Literatures". A Companion to the Literatures of Colonial America. Susan Castillo and Ivy Schweitzer (Eds). Malden, MA: Blackwell Publishing, 2005. 353-368. Crossreff

Underhill, John. Newes from America, 1638

Underhill, John and Royster, Paul, editor, "Newes from America; Or, A New and Experimentall Discoverie of New England; Containing, A Trve Relation of Their War-like Proceedings These Two Yeares Last Past, with a Figure of the Indian Fort, or Palizado" (1638). Electronic Texts in American Studies. Paper 37. [June 2016]

Winthrop, John. The History of New England, 1630--1649. 1858 [June 2016]

Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози