• Год. 53 Бр. 175 (2021)

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Књижевне теорије XX века у српској књижевној критици (I) (приредио Игор Перишић)

  НАСЛEЂЕ МОДЕРНИЗМА: Жене (пре)уређују авангарду (I) (приредила Жарка Свирчев)

  ПОВОДИ: Век Мицићевог Зенита (приредио Предраг Тодоровић)

  КЊИЖЕВНА ГРАЂА

  ПОЈМОВНИК

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

 • Год. 53 Бр. 174 (2021)

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕВеселин Чајкановић (1881–1946) (приредилa Марија Шаровић)

  НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Модерна арапска књижевност (II) (приредили Бојан Чолак и Ена Павловић)

  ПРЕПЛИТАЊА: Фолклор НОБ–а: изазов постсоцијалистичке и постјугословенске хуманистике (приредиле Смиљана Ђорђевић Белић и Јеленка Пандуревић)

  КОНТЕКСТИ: Да ли постоји књижевна периферија? (приредила Марјана Ђукић)

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

 • Год. 53 Бр. 173 (2021)

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Homo Viator Balcanicus (приредила Драганa Грбић)

  НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Модерна арапска књижевност (I) (приредили Бојан Чолак и Ена Павловић)

  КОНТЕКСТИ: Транскултурне теорије франкографих и хиспанографих аутора (приредили Александра Манчић и Марко Теодорски)

  ПОЈМОВНИК

  КЊИЖЕВНА ГРАЂА

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

 • Год. 52 Бр. 172 (2020)

  Рубрике и темати у овом броју су: 

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Сабрана дела Бранка Миљковића: позив на нове увиде  (приредио Драган Хамовић)

  КОНТЕКСТИ: Књижевност и езотеризам (II) (приредио Немања Радуловић)

  ПРЕПЛИТАЊА: Музика и књижевност (II) (приредила Ивана Медић)

  ПОЈМОВНИК

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

  Рецензенти Књижевне историје за 2020. годину (бр. 170–172)
  Издања института за књижевност и уметност у 2020. години