ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Веселин Чајкановић (1881–1946) (II) (приредилa Марија Шаровић)

ПРЕПЛИТАЊА: Фолклор НОБ-а: изазов постсоцијалистичке и постјугословенске хуманистике (II) (приредиле Смиљана Ђорђевић Белић и Јеленка Пандуревић)

НАСЛEЂЕ МОДЕРНИЗМАЖене (пре)уређују авангарду (II) (приредила Жарка Свирчев)

КОНТЕКСТИ: Меморијски пејзажи мита, идентитета и историје (приредила Владислава Гордић Петковић)

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2022-12-25

Оцене и прикази