Драган Алексић као ликовни критичар

Јасна Јованов, Драган Алексић. Ликовне критике, Београд: Народна библиотека Србије, Нови Сад: Спомен збирка Павла Бељанског, 2017.

  • Predrag Todorović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: научна критика, књижевност, уметност

Референце

Jasna Jovanov, Dragan Aleksić. Likovne kritike, Beograd: Narodna biblioteka Srbije, Novi Sad: Spomen zbirka Pavla Beljanskog, 2017.
Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази