Часопис „Зенит“ као платформа зенитодадаизма

  • Predrag Todorović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: Зенит, часописи, зенитизам, дадаизам, зенитодадаизам, авангарда, Алексић, Мицић, Пољански

Сажетак

Како је ова 2021. година велика годишњица „зенитне“ године наше авангарде – тачно један век од покретања Мицићевог часописа Зенит, у фебруару 1921, у коме се већ у другом броју најављује и постојање дадаизма, то је она јубиларна не само за зенитизам већ и за српски дадаизам. Поврх свега тога 2021. године је педесетогодишњица Мицићевог упокојења. Ни то није све: 1901. су рођени Драган Алексић и Анушка Мицић, према томе 2021. године је и сто и двадесет година од њиховог рођења, а шездесет година од смрти Анушкине. Зашто и откуд зенитодадаизам? Зенит, чији се први број појавио у фебруару 1921, врло брзо, већ од трећег броја, постаће платформа за промоцију дадаизма, коју ће Драган Алексић вешто користити, и тако ће бити све до разлаза са браћом Мицић, у априлу 1922. године. Но, кроз ту сарадњу рађало се нешто јединствено у нашој авангарди, спој два изма, зенитизма и дадаизма. Јединствено не само у српској уметности авангарде, већ и у оквирима европске. Свакако уникатан спој у дадаизму, покрету који ће од 1916. па све до дана данашњег протресати историју културе и цивилизације планетарно. Стога је овај рад и посвећен том сјајном споју изузетно занимљивих, несвакидашњих и јаких личности: Љубомира Мицића, Бранка Ве Пољанског и Драгана Алексића. Они су кључна имена у интеракцији два покрета. Осим Мицићевог Зенита, Алексић и Пољански су творци и четири дадаистичко-антидадаистичке ревије (Да-да-Танк, Дада џез, Дада-Јок, Зенит-Експрес Дада-Јок 2), које су српску авангарду уписале на мапу светског дадаизма.

Референце

Aleksić, Dragan. "Arhipenko", Dada džez, 1922, str. 12-15.

Aleksić, Dragan. "B-pesma-B", Zenit, br. 8, oktobar 1921, str. 6

Aleksić, Dragan. "Dadaizam", Zenit, br. 3, april 1921, str. 5-6.

Aleksić, Dragan. "Kurt Šviters Dada", Zenit, br. 5, jun 1921, str. 4-6.

Aleksić, Dragan. "Liptovski sir sa vatrogasnom kapoM", Da-da-Tank, 1922, str. 6-7.

Aleksić, Dragan. "Lud je čovek", Zenit, br. 12, mart 1922, str. 9-11.

Aleksić, Dragan. "Pesma filma Pathé", Zenit, br. 10, decembar 1921, str. 10-11.

Aleksić, Dragan. "Pištaljka ide ulicom i gosp. Tipka", Zenit, br. 13, str. 20-22.

Aleksić, Dragan. "Tatlin HP/s + čovek", Zenit, br. 9, novembar 1921, str. 8-9.

Avangardni pisci kao kritičari. Srpska književna kritika, knj. 23, (prir. Gojko Tešić), Novi Sad: Matica srpska, Beograd: Institut za književnosti umetnost, 1994.

Babac, Marko. Boško Tokin, novinar i pisac I-II, Novi Sad: Matica srpska, 2009.

Dada džez, ur. Dragan Aleksić, Zagreb, 1922.

Dada-Jok, ur. Branko Ve Poljanski, Zagreb, 1922.

Da-da-Tank, ur. Dragan Aleksić, Zagreb, 1922.

Dundek, Evgenije. "Mojim doktorima", Zenit, br. 13, april 1922, str. 20.

Flaker, Aleksandar. "Avangardni manifesti kao književna vrsta", u Književni rodovi i vrste. Teorija i istorija I, Institut za književnost i umetnost, Beograd, Rad, Beograd, 1985, str. 127-136.

Goll, Ivan. "Nadrealizam i alogika nove drame", Zenit, br. 14, maj 1922, str. 26-27.

Hausmann, Raoul. "Sieg Triumph Tabak mit Bohnen", Zenit, br. 9, novembar 1921, str. 10-11.

Hausmann, Raoul. Sieg Triumph Tabak mit Bohnen. Texte bis 1933. München: Text + Kritik, 1982.

Kašak, Lajoš. "Pesma 8", Zenit, br. 6, jul 1921, str. 8.

Konstantinović, Radomir. "Dragan Aleksić", Biće i jezik, t. I, 1983, str. 33-70.

Markuš, Zoran. Slikar i pesnik Branko Ve Poljanski. Opovo: Galerija "Jovan Popović",1974.

Micić, Ljubomir. "Delo zenitizma", Zenit, br. 8, str. 2-3.

Micić, Ljubomir. "Kategorički imperativ zenitističke pesničke škole", Zenit, br. 13, str. 17-19.

Micić, Ljubomir. "Savremeno novo i slućeno slikarstvo", Zenit, br. 10, decembar 1921, str. 11-12.

Micić, Ljubomir. "Šimi na groblju Latinske četvrti", Zenit, br. 12, mart 1922, str. 13-15.

Micić, Ljubomir. "Zenit-manifest 1922", Zenit, br. 11, februar 1922, str. 1.

Micić, Ljubomir."II. Mernamo mernamo", Dada-Jok, Zagreb, 1922, str. 1.

Milinković, Ura. "Na zaleđe kino-filma", Zenit, br. 9, novembar 1921, str. 12-13.

Nina-Naj. "Jestvenik za Dadu u petak", Dada-Jok, Zagreb, 1922, str. 6.

Petrov, Aleksandar. "Branko Ve Poljanski i njegova ''Panika pod suncem''", u Branko Ve Poljanski. Panika pod suncem; Tumbe; Crveni petao (fototipsko izdanje), Beograd: Narodna biblioteka Srbije, Gornji Milanovac: Dečje novine, 1988, str. I-LXXVIII.

Poljanski, Branko Ve. "Dada Kauzal dada", Dada-Jok, Zagreb, 1922, str. 2.

Poljanski, Branko Ve. "Slepac broj 52", Dada-Jok, Zagreb, 1922, str. 2.

Poljanski, Branko Ve. "Zakonik države DADA-JOK", Dada-Jok, Zagreb, 1922, str. 3-4.

Poljanski, Branko Ve. Panika pod suncem; Tumbe; Crveni petao, (fototipsko izdanje), Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Dečje novine, Gornji Milanovac, 1988.

Stodolny, Patricia. Dada-Tank, Dada Jazz, Dada-Jok et le dadaïsme en Yugoslavie. Mémoire de maîtrise, Université da Paris I, U. E. R. 03 Histoire de l'art, Paris: Panthéon Sorbonne, 1988.

Tešić, Gojko. Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti, knj. 1 (1917-1929), Beograd: Slovo ljubve, Beogradska knjiga, 1983.

Todorović, Predrag. Planeta Dada, Beograd: Službeni glasnik, 2016.

Tokin, Boško. "Essai d'une estétique cinégraphique", L'Esprit nouveau, 15. X 1920b, No. 1, Paris, str. 84-89. [Tokin, Boško. "Pokušaj jedne kinematografske estetike", Progres, I, br. 120-122], Beograd, 1920, str. 2-3. Ponovo objavljeno u Babac, Marko. Boško Tokin. Novinar i pisac. Novi Sad: Matica srpska, t. I, 2009, str. 179-182, i Zečević, Božidar. Srpska avangarda i film - 1920-1932. Beograd: UFUS, 2013, str. 260-263.

Tokin, Boško. "L'Ecole Expressioniste Yougoslave", La Revue de l'Epoque, no. 12, 1920a, Paris, str. 381-383. Na srpskom Tokin, Boško. "Ekspresionizam Jugoslovena", Progres, I, br. 109, 1920v, Beograd, str. 2-3.Ponovo objavljeno u Avangardni pisci kao kritičari, str. 51-54, i u Boško Tokin, novinar i pisac, t. I, str. 185-188.

Tokin, Boško. "U.S.A. = POE, WHITMAN, CHAPLIN", Progres, I, br. 128, 1920g, Beograd, str. 2-4. Ponovo objavljeno u Avangardni pisci kao kritičari, str. 77-80, i u Boško Tokin. Novinar i pisac, t. I, str. 195-198.

Trifunović, Lazar. Slikarski pravci XX veka, Priština: Jedinstvo, 1982.

Vučičević, Branko. Paper Movies, Zagreb: Arkzin, Beograd: B92, 1998.

Vučković, Radovan. Poetika srpske avangarde. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

Vučković, Radovan. Srpska avangardna proza. Beograd: Otkrovenje, 2000.

Zečević, Božidar. Srpska avangarda i film - 1920-1932. Beograd: UFUS, 2013.

Zenit, ur. Ljubomir Micić, Zagreb/Beograd, 1921 - 1926.

Zenit-Ekspres Dada-Jok 2, ur. Branko Ve Poljanski, Zagreb, 1922.

Zenitista. "Dada-dadaizam", Zenit, br. 2, mart 1921, str. 17.

Zenitista. "Ma i mađarski pokret aktivista", Zenit, br. 6, jul 1921, str. 12.

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Поводи