Шкриња за накит Јелене Марићевић Балаћ

Јелена Марићевић Балаћ. Трагом бисерних минђуша српске књижевности: ренесансност и барокност српске књижевности. Нови Сад: Научно удружење за развој српских студија, 2018.

  • Tijana Koprivica Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: научна критика

Референце

//
Објављено
2021-04-13
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази