Рубрике и темати у овом броју су: 

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Сабрана дела Бранка Миљковића: позив на нове увиде  (приредио Драган Хамовић)

КОНТЕКСТИ: Књижевност и езотеризам (II) (приредио Немања Радуловић)

ПРЕПЛИТАЊА: Музика и књижевност (II) (приредила Ивана Медић)

ПОЈМОВНИК

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Рецензенти Књижевне историје за 2020. годину (бр. 170–172)
Издања института за књижевност и уметност у 2020. години

Објављено: 2021-03-01

Оцене и прикази