Нови контекст(и) немогућег

Међународни научни скуп „Поетика немогућег: Душан Матић, Александар Вучо, Марко Ристић и њихов песнички круг од авангарде до позног модернизма”, 21-22. Фебруар 2019, Београд

  • No Author Specified

Сажетак

Пројекат Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века – национални и европски контекст, у сарадњи са Универзитетском библиотеком Светозар Марковић, организовао је међународни научни скуп Поетика немогућег: Душан Матић, Александар Вучо, Марко Ристић и њихов песнички круг од авангарде до позног модернизма, 21. и 22. фебруара 2019. године, у просторијама Института за књижевност и уметност и Универзитетске библиотеке. Уредници скупа, проф. др Александар Јерков, управник Универзитетске библиотеке, и др Светлана Шеатовић, руководилац Пројекта одржали су 21. децембра 2018. године радни састанак као увод у главни део скупа посвећеног београдском кругу надреализма.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Белешке

Најчитаније од истог аутора

1 2 > >>