Нови историзам и културни материјализам у српској књижевној мисли

  • Jana Aleksić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: нови историзам, културни материјализам, поетика културе, историја, књижевност, дискурс, моћ, књижевно поље, субверзија

Сажетак

У раду смо покушали да сагледамо видове присуства и утицаја новог историзма и културног материјализма, као новог позитивистичког таласа у научним круговима Сједињених америчких држава и Велике Британије, на српску књижевну мисао последњих деценија XX и првих деценија XXI века. Ради што веродостојнијег приказа најпре је било неопходно да унеколико одсликамо и окарактеришемо интелектуалну атмосферу у домаћој теорији књижевности и књижевној критици у последњој четвртини прошлог столећа, и да укажемо на видове академског усвајања неопозитивистичког правца мишљења. Као појмовни међаши и смернице послужили су нам метакритички термини историчара књижевне критике Предрага Палавестре и Милана Радуловића, односно теоријско осмишљавање путева историјске анализе које је осамдесетих година понудио Светозар Петровић. У централном делу рада усредсредили смо се на представљање часописних темата у којима су садржани преводи текстова британских и америчких историчара културе, углавном пропраћених информативним уводницима домаћих аутора о њиховим основним поставкама. Паралелно с тим расветлили смо студије у којима се опширније разматрају теоријска полазишта и импликације ових критичких школа. Испитали смо и у којој мери и на који начин су се интерпретативне претпоставке америчких и британских посленика културолошких промишљања књижевности рефлектовале на овдашње тумачење конкретних књижевних текстова, као и какве су њихове импликације за домаће књижевнокритичко (само)обликовање.

Референце

„Stiven Grinblat dolazi u Beograd” 23. 11. 2011. Link 18. 4. 2020.

„Stiven Grinblat gostovao u Beogradu” 2. 12. 2011. Link 18. 4. 2020.

„Stiven Grinblat stiže u Beograd” 24. 11. 2011. Link 18. 4. 2020.

„Stiven Grinblat: Samooblikovanje u renesansi” 24. 11. 2011. Link 18. 4. 2020.

Bečanović Nikolić, Zorica. “Tumačenja Šekspira iz perspektive prezentizma: odnos vremena nastanka i vremena recepcije književnog dela kao hermeneutički problem”. U: Aspekti vremena u književnosti: zbornik radova. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2012. 181-199.

Bečanović Nikolić, Zorica. Šekspir iza ogledala: Sukob interpetacija u recepciji Šekspirovih istorijskih drama u dvadesetom veku. Beograd: Geopoetika, 2007.

Belzi, Ketrin. “Konstruisanje subjekta - dekonstruisanje teksta”. Prevod Zdenko Lešić. Novi istoricizam i kulturni materijalizam. Ur. Zdenko Lešić. Beograd: Narodna knjiga, 2003. 189-224.

Brajović, Tihomir. Fikcija i moć: Ogledi o subverzivnoj imaginaciji Ive Andrića. Beograd: Arhipelag, 2011.

Bulatović, Boris. Oklevetana književnosti: Ideološki aspekti u kritičkom sagledavanju srpske književnosti i kulture krajem 20. i početkom 21. veka. Novi Sad: Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, 2017.

Dimitrijević, Vladimir. Iz epa u film: Književni kritičar Vladimir Vujić. Kraljevo: Narodna biblioteka “Stefan Prvovenčani”, 2019.

Dolimur, Džonatan. “Šekspir, kulturni materijalizam i novi istoricizam”. Prevod Zdenko Lešić. Novi istoricizam i kulturni materijalizam. Ur. Zdenko Lešić. Beograd: Narodna knjiga, 2003. 137-161.

Felbabov, Vladislava. “Novi istorizam”. Dometi: časopis za kulturu 108-111 (2004): 7-42.

Foks-Dženoveze, Elizabet. “Književna kritika i politika novog istorizma”. Prevod Vladislava Gordić. Dometi: časopis za kulturu 108-111 (2004): 149-163.

Galager, Ketrin. Grinblat, Stiven. „Kontraistorija i anegdota”. Prev. Predrag Ivanović. U: Nataša Marković (ur.). txt: studentski časopis za književnost i teoriju književnosti. Beograd, 2005. 45-60.

Graf, Džerald, “Kooptiranje”. Prevod Vladislava Felbabov. Dometi: časopis za kulturu 108-111 (2004): 132-148.

Grinblat, Stiven. “Ka poetici kulture”. Prevod Zoran Paunović. Dometi: časopis za kulturu 108-111 (2004): 43-68.

Grinblat, Stiven. “Kultura”. Prevod Vladimir Gvozden. Zlatna greda: List za književnost, umetnost, kulturu i mišljenje 37 (nov. 2004): 40-43.

Grinblat, Stiven. „Kolanje društvene energije”. Prevod Zdenko Lešić. Novi istoricizam i kulturni materijalizam. Ur. Zdenko Lešić. Beograd: Narodna knjiga, 2003. 75-103.

Grinblat, Stiven. „Nečisti obredi”. Prevod Ivana Đorđević. Reč: časopis za književnost i kulturu. 15 (1995): 64-72.

Grinblat, Stiven. „Šekspir i isterivači đavola”. Prevod Srđan Vujica. Reč: časopis za književnost i kulturu 15 (1995): 73-87.

Grinblat, Stiven. Samooblikovanje u renesansi: Od Mora do Šekspira. Prevod Nevena Mrđenović i Jelena Stakić. Beograd: Klio, 2011.

Grinblat, Stiven. Vil iz Stratforda: Kako je Šekspir postao Šekspir. Prev. Dragan Govedarica. Beograd: PortaLibris, 2006.

Hauard, Džin I. “Novi istorizam u proučavanju renesanse”. Prevod Ivana Đurić Paunović. Dometi: časopis za kulturu 108-111 (2004): 69-85.

Kašanin, Milan. Srpska književnost u srednjem veku. Izabrana dela. Knj. 1. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002.

Kašanin, Milan. Sudbine i ljudi: ogledi o srpskim piscima. Izabrana dela. Knj. 5. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004.

Lauder Njutn, Džudit. “Istorija po starom? Feminizam i 'novi istorizam'“. Prevod Vladislava Gordić. Dometi: časopis za kulturu 108-111 (2004): 164-183.

Matijević, Ivana. „Mašta ne zahteva dokaz o aristokratskom poreklu”. Danas. 25. novembra 2011. Link

Milutinović, Zoran. „Poetika kulture Stivena Grinblata”. Reč: časopis za književnost i kulturu 15 (1995): 57-63.

Milutinović, Zoran. Bitka za prošlost: Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam. Beograd: Geopoetika, 2018.

Milutinović, Zoran. Susret na trećem mestu: ogledi iz teorije i interpretacije. Beograd: Geopoetika, 2006.

Mišković, Dragana. “Novoistorijsko tumačenje osme priče Smrti Arturove ser Tomasa Malorija”. Savremena proučavanja jezika i književnosti. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2018. 281-290.

Montrouz, Luis A. „Poetika i politika kulture”. Prevod Zdenko Lešić. Novi istoricizam i kulturni materijalizam. Ur. Zdenko Lešić. Beograd: Narodna knjiga, 2003. 104-134.

Palavestra, Predrag. Istorija srpske književne kritike 1768-2007. Tom 2. Novi Sad: Matica srpska, 2008.

Pehter, Edvard. “Novi istorizam i njegova nezadovoljstva: politizacija renesansne drame”. Prevod Vladislava Felbabov. Dometi: časopis za kulturu 108-111 (2004): 107-131.

Petrović, Svetozar. Pojmovi i čitanja. Novi Sad - Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Ogranak u Novom Sadu - Fabrika knjiga, 2008.

Radulović, Milan. Vidovi srpske književne kritike 2: Književna misao druge polovine 20. veka. Niš - Foča: Filozofski fakultet u Nišu – Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. 2016.

Radulović, Milica. “Jedan osvrt na novi istorizam”. Teme 2 (april-jun, 2011): 531-547.

Sinfield, Alan. „Kulturna baština i tržište, regulacija i desublimacija”. Prevod Zdenko Lešić. Novi istoricizam i kulturni materijalizam. Ur. Zdenko Lešić. Beograd: Narodna knjiga, 2003. 162-188.

Spasić, Jelena. “Novi istorizam i kulturološke studije u anglosaksonskoj kritici književnosti za decu”. Detinjstvo, časopis o književnosti za decu 1/2 (2008): 3-13.

Vesić, Violeta M. “Novi istorizam: tekst i kontekst”, Etnoantropološki problemi, n. s. 10. 1 (2015): 187-206.

Vesić, Violeta M. Novoistorijska tumačenja američke književnosti ustavno-revolucionarnog perioda: doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013. Link 3. 5. 2020.

Vilijams, Rejmond. “Analiza kulture”. Prevod Vera Vukelić. Studije kulture: zbornik. Priredila Jelena Đorđević. Beograd: Službeni glasnik, 2008. 124-133.

Vilson, Ričard. “Istorijat novog istorizma”. Prevod Ivana Đurić Paunović. Dometi: časopis za kulturu 108-111 (2004): 86-106.

Vukčević, Radojka. “Putevi novog istorizma: Intervju sa Stivenom Grinblatom”. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. LV.1 (2007): 131-134.

Објављено
2023-01-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције